Saturday, 20/07/2019 - 19:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ TRƯỜNG THCS LONG THẠNH NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ  TRƯỜNG THCS LONG THẠNH NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian kiểm tra từ ngày 18/12/2016 đến 30/12/2017 (Tuần 17à18)

               Lịch kiểm tra học kỳ I:

 khối 6, 9 thi từ: 25/12/2015 đến 30/12/2016 - (BUỔI SÁNG)

 

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

 

Giờ thu bài

Thứ hai

25/12/2017

Sáng

Ngữ Văn

GDCD

90 phút

45 phút

7g00phút

9g15phút

7g15phút

9g30phút

7g20phút

9g35phút

8g50phút

10g20phút

Thứ ba

26/12/2017

Sáng

Toán

Công Nghệ

90 phút

45 phút

7g00phút

9g15phút

7g15phút

9g30phút

7g20phút

9g35phút

8g50phút

10g20phút

Thứ tư

27/12/2017

Sáng

Tiếng Anh

Vật Lý

60 phút

45 phút

7g00phút

8g45phút

7g15phút

9g00phút

7g20phút

9g05phút

8g20phút

9g50phút

Thứ năm

28/12/2017

Sáng

Lịch Sử

Địa Lý

45 phút

45 phút

7g00phút

8g30phút

7g15phút

8g45phút

7g20phút

8g50phút

8g05phút

9g35phút

Thứ sáu

29/12/2017

Sáng

Sinh học

Hóa học (K9)

Tin học (K6)

45 phút

45 phút

45 phút

7g00phút

8g30phút

8g30phút

7g15phút

8g45phút

8g45phút

7g20phút

8g50phút

8g50phút

8g05phút

9g35phút

9g35phút

 

* Hai khối 7, 8 thi từ: 25/12/2017 đến 30/12/2017 - (BUỔI CHIỀU)

 

è Hai khối 7, 8 học theo chương trình hiện hành:

 

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

 

Giờ thu bài

Thứ hai

25/12/2017

Chiều

Ngữ Văn

GDCD

90 phút

45 phút

13g00phút

15g15phút

13g15phút

15g30phút

13g20phút

15g35phút

14g50phút

16g20phút

Thứ ba

26/12/2017

Chiều

Toán

Công Nghệ

90 phút

45 phút

13g00phút

15g15phút

13g15phút

15g30phút

13g20phút

15g35phút

14g50phút

16g20phút

Thứ tư

27/12/2017

Chiều

Tiếng Anh

Vật Lý

45 phút

45 phút

13g00phút

14g30phút

13g15phút

14g45phút

13g20phút

14g50phút

14g05phút

15g35phút

Thứ năm

28/12/2017

Chiều

Lịch Sử

Địa Lý

45 phút

45 phút

13g00phút

14g30phút

13g15phút

14g45phút

13g20phút

14g50phút

14g05phút

15g35phút

Thứ sáu

29/12/2017

Chiều

Sinh học

Hóa học (K8)

Tin học (K7)

45 phút

45 phút

45 phút

13g00phút

14g30phút

14g30phút

13g15phút

14g45phút

14g45phút

13g20phút

14g50phút

14g50phút

14g05phút

15g35phút

15g35phút

 

 

è Hai khối 7, 8 học theo mô hình trường học mới:

 

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

 

Giờ thu bài

Thứ hai

25/12/2017

Chiều

Ngữ Văn

GDCD

90 phút

45 phút

13g00phút

15g15phút

13g15phút

15g30phút

13g20phút

15g35phút

14g50phút

16g20phút

Thứ ba

26/12/2017

Chiều

Toán

Công Nghệ

90 phút

45 phút

13g00phút

15g15phút

13g15phút

15g30phút

13g20phút

15g35phút

14g50phút

16g20phút

Thứ tư

27/12/2017

Chiều

Tiếng Anh

Tin học

45 phút

90 phút

13g00phút

14g30phút

13g15phút

14g45phút

13g20phút

14g50phút

14g05phút

16g20phút

Thứ năm

28/12/2017

Chiều

KHXH

 

90 phút

 

 

13g00phút

 

 

13g15phút

 

 

13g20phút

 

 

14g50phút

 

Thứ sáu

29/12/2017

Chiều

KHTN

 

90 phút

 

 

13g00phút

 

 

13g15phút

 

 

13g20phút

 

 

14g50phút

 

 

- Các môn “Mỹ thuật, Thể dục (HĐGD); Kỹ năng sống”: tổ chức kiểm tra từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017 (Tuần 17) theo thời khóa biểu trên lớp.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 295
Năm 2019 : 7.596