Saturday, 20/07/2019 - 18:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017-2018

ĐIỂM THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017-2018

 PHÒNG GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU      
 TRƯỜNG THCS LONG THẠNHTỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM THI NGHỀ PHỔ THÔNG 
   NĂM HỌC 2017-2018
         
STTHọ  và tênNgày sinhTên NghềLớpĐiểm thiĐTBX. Loại
L.ThuyếtT.Hành
1BÙI THÁI AN25/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.0109.8Giỏi
2LÊ NGỌC TRÂM ANH08/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A110.09.09.3Giỏi
3ĐINH NGUYỄN NHẬT ANH13/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A110.010.010.0Giỏi
4LÂM KỲ ANH01/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A110.09.59.6Giỏi
5LÂM THIÊN BẢO24/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.510.09.9Giỏi
6PHAN THỊ NGỌC CHÂU06/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A110.010.010.0Giỏi
7TRẦN BẢO DINH07/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A110.010.010.0Giỏi
8TRẦN BẢO DUY04/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.59.59.5Giỏi
9HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG13/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.59.59.5Giỏi
10NGUYỄN TIẾN ĐẠT27/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A1VắngVắngVắngHỏng
11NGUYỄN HẢI ĐĂNG12/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.010.09.8Giỏi
12LÂM TRƯỜNG GIANG08/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.510.09.9Giỏi
13PHAN VĂN HÀO01/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A18.510.09.6Giỏi
14NGUYỄN THỊ HỒNG HÂN19/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.59.59.5Giỏi
15VĂN TRUNG HẬU30/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A16.68.58.0Khá
16HUỲNH LÝ KHÁNH HƯNG12/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A18.510.09.6Giỏi
17NGUYỄN GIA LINH07/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A17.010.09.3Giỏi
18BÙI HIỆP LỢI10/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.510.09.9Giỏi
19TIÊU HUỲNH QUÝ MẪN20/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A110.010.010.0Giỏi
20LÊ HỮU MINH09/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A110.09.59.6Giỏi
21NGUYỄN PHƯƠNG NGHI20/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.510.09.9Giỏi
22TRƯƠNG KIM NGỌC23/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A18.59.59.3Giỏi
23VÕ VĂN THÁI NGUYÊN29/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A14.59.58.3TB
24NGUYỄN HỒNG PHÚC12/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.510.09.9Giỏi
25LÂM XƯƠNG TÂN14/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A110.010.010.0Giỏi
26NGUYỄN THỊ ANH THƯ10/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.010.09.8Giỏi
27NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN12/11/2002Điện dân dụng cơ sở8A19.010.09.8Giỏi
28HUỲNH MỸ TRANG22/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A18.09.59.1Giỏi
29LÊ BÍCH TRÂM16/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A18.59.59.3Giỏi
30CAO QUỐC TRUNG22/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A12.58.57.0Hỏng
31CHU VĂN TRƯỜNG06/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A18.010.09.5Giỏi
32NGUYỄN HỒ TUẤN04/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A18.09.59.1Giỏi
33HUỲNH PHƯƠNG TRUNG VIỆT31/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A17.010.09.3Giỏi
34NGUYỄN KHÁNH VY19/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A18.010.09.5Giỏi
35BÙI THỊ PHƯƠNG VY20/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A17.010.09.3Giỏi
36NGUYỄN THỊ BẢO YẾN28/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A19.010.09.8Giỏi
37TRẦN THỊ THÙY ANH20/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
38HỒ THỊ KIM ANH11/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A210.010.010.0Giỏi
39VÕ THỊ KIM CHÂU16/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A210.010.010.0Giỏi
40TRẦN HUỲNH DŨNG22/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
41NGUYỄN KHÁNH DUY19/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
42NGUYỄN XUÂN DUY11/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A210.09.59.6Giỏi
43TRƯƠNG HỒNG ĐẠI05/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
44NGUYỄN HỒNG ĐANG01/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A210.010.010.0Giỏi
45NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM29/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A27.010.09.3Giỏi
46NGUYỄN DƯƠNG TRUNG GIÀU28/6/2002Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
47LÊ THỊ NGỌC HÂN04/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A28.59.59.3Giỏi
48CHÂU MINH HÀO19/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
49VÕ THỊ MAI HIỀN07/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
50DƯƠNG THỊ CẨM HOA28/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A28.09.08.8Giỏi
51TĂNG TRUNG HUY06/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
52NGUYỄN TÀI HUY8/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A28.09.59.1Giỏi
53NGUYỄN HUỲNH HỮU KHANG28/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A210.010.010.0Giỏi
54LÊ NGUYỄN KIM NGÂN08/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A210.08.58.9Giỏi
55ĐOÀN VÕ VY NGỌC24/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A28.510.09.6Giỏi
56PHAN TƯỜNG NHÂN18/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.09.59.4Giỏi
57LƯU TRỌNG PHÚC03/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A26.59.58.8Giỏi
58NGUYỄN NHƯ TRÚC QUỲNH20/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A26.09.58.6Giỏi
59NGUYỄN THỊ THU THẲM28/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A27.07.57.4Giỏi
60NGUYỄN HOÀNG THẮNG05/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.010.09.8Giỏi
61TRẦN THANH THIỆN05/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A28.09.08.8Giỏi
62NGUYỄN ĐỨC THỊNH25/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A28.09.08.8Giỏi
63ĐẶNG THU TRANG17/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
64TRẦN MINH TRIẾT04/04/2003Điện dân dụng cơ sở8A27.59.08.6Giỏi
65HUỲNH THỊ ANH TRÚC28/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A28.510.09.6Giỏi
66TRẦN ANH TUẤN12/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A28.510.09.6Giỏi
67NGUYỄN THÀNH VÀNG23/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A26.010.09.0Giỏi
68NGUYỄN THỊ THÚY VI12/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A24.59.58.3Giỏi
69NGUYỄN XUÂN VINH21/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A27.510.09.4Giỏi
70TRẦN THANH THẢO VY15/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A29.510.09.9Giỏi
71LÝ KIM YẾN15/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A210.010.010.0Giỏi
72TRẦN THỊ KIỀU ANH2/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A310.010.010.0Giỏi
73NGUYỄN NGỌC LAN ANH17/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A39.010.09.8Giỏi
74HUỲNH QUỐC NHƯ ANH16/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A310.010.010.0Giỏi
75ĐỖ TOÀN BÁCH28/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A310.09.59.6Giỏi
76BÙI CÔNG BẰNG07/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A39.010.09.8Giỏi
77NGUYỀN PHAN NGỌC DUNG11/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A310.010.010.0Giỏi
78TRẦN QUANG DUY20/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A310.09.59.6Giỏi
79ĐỖ THỊ NGỌC HÂN16/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A39.010.09.8Giỏi
80KHƯU NHẬT HÀO26/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A38.59.59.3Giỏi
81NGUYỄN TRUNG HIẾU07/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A38.510.09.6Giỏi
82PHẠM NHẬT HƯNG21/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A37.510.09.4Giỏi
83CHÌA GIA HƯNG1/1/2003Điện dân dụng cơ sở8A38.010.09.5Giỏi
84TRẦN GIA HUY07/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A38.010.09.5Giỏi
85TRƯƠNG GIA HUYỀN14/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A36.09.58.6Giỏi
86LÊ THỊ PHƯƠNG HUỲNH11/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A38.09.59.1Giỏi
87TRẦN THANH HOÀN KHẢI18/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A37.510.09.4Giỏi
88DƯƠNG MINH KHANG9/1/2003Điện dân dụng cơ sở8A39.010.09.8Giỏi
89NGUYỄN LÝ ĐĂNG KHOA24/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A310.010.010.0Giỏi
90LÂM PHÚ KIỆT10/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A34.59.07.9Giỏi
91NGUYỄN TÔN YẾN LINH13/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A38.510.09.6Giỏi
92NGUYỄN XUÂN MY19/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A39.510.09.9Giỏi
93PHẠM THỊ KIM NGÂN17/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A35.59.08.1Giỏi
94CHÂU BẢO NGỌC6/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A37.010.09.3Giỏi
95DƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ18/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A35.510.08.9Giỏi
96HỒ KIẾN PHÚC31/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A37.59.08.6Giỏi
97NGUYỄN NHƯ QUỲNH9/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A3  0.0 
98DƯƠNG HOÀNG THÁI28/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A39.510.09.9Giỏi
99ĐỖ THÁI THIÊN24/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A310.07.58.1Giỏi
100TRẦN THỊ THẢO QUYÊN18/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A39.09.09.0Giỏi
101TRẦN THỊ BẢO THƯ11/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A37.510.09.4Giỏi
102NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN26/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A37.09.58.9Khá
103DIỆP MỸ TRANG23/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A39.510.09.9Giỏi
104NGUYỄN TRẦN THANH TRÚC2/1/2003Điện dân dụng cơ sở8A34.58.07.1TB
105TRẦN LẬP TRƯỜNG20/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A39.510.09.9Giỏi
106NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM1/12/2002Điện dân dụng cơ sở8A34.09.58.1TB
107LÊ NGỌC TUYỀN07/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A36.09.58.6Giỏi
108TRƯƠNG KHẢ UYÊN26/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A36.510.09.1Giỏi
109ĐẶNG HOÀNG VIỆT30/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A37.510.09.4Giỏi
110PHAN THỊ YẾN VY10/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A36.010.09.0Giỏi
111CAO THỊ HỒNG XUÂN5/1/2003Điện dân dụng cơ sở8A36.010.09.0Giỏi
112NGUYỄN ĐỨC ANH21/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A410.010.010.0Giỏi
113TRẦN PHẠM THÀNH ĐẠT20/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.010.09.8Giỏi
114THÁI THỊ GIANG HÂN08/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A47.510.09.4Giỏi
115ĐÀO DƯƠNG TRUNG HẬU27/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.09.59.4Giỏi
116TRƯƠNG HUY HOÀNG18/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A48.510.09.6Giỏi
117NHAN ĐỒNG HƯNG26/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A46.510.09.1Giỏi
118NGUYỄN HỒNG THIÊN HƯƠNG24/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A47.59.08.6Giỏi
119LÝ HỮU KHẢI08/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.010.09.8Giỏi
120TRANG SỬ KHANG20/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A47.59.59.0Giỏi
121HỒ MAI UY KHANH05/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.510.09.9Giỏi
122PHẠM NGỌC KHÁNH29/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A48.010.09.5Giỏi
123TRƯƠNG MINH KHOA25/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A46.510.09.1Giỏi
124HUỲNH TRUNG KIÊN19/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.010.09.8Giỏi
125LỮ HẠNH LIÊN20/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.09.59.4Giỏi
126NGUYỄN TUẤN KIỆT01/'02/2003Điện dân dụng cơ sở8A45.09.08.0Giỏi
127ĐẶNG KIM LINH19/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A410.010.010.0Giỏi
128BÀNH MỴ LÌNH04/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.010.09.8Giỏi
129PHẠM XUÂN MAI17/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A410.09.59.6Giỏi
130KIM SOM NANG2/2/2001Điện dân dụng cơ sở8A410.010.010.0Giỏi
131TRẦN THỊ KIM NGÂN21/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A410.010.010.0Giỏi
132TRẦN THANH NGÂN20/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A410.010.010.0Giỏi
133NGUYỄN PHƯƠNG NGỌC16/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A48.510.09.6Giỏi
134TÔ THỊ YẾN NHI12/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A47.58.58.3Khá
135LÊ THỊ HUỲNH NHƯ02/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A46.59.58.8Khá
136VĂNG QUANG PHÁT29/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A46.010.09.0Giỏi
137TRỊNH BẢO PHÚC03/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A47.59.59.0Giỏi
138LÂM THỊ NGỌC QUÍ04/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A47.010.09.3Giỏi
139HUỲNH NGUYỄN SƠN20/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.510.09.9Giỏi
140PHAN VĂN TIẾN06/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A47.58.58.3Khá
141NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN09/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A47.59.59.0Giỏi
142PHẠM TRẦN THÀNH TRUNG02/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A45.08.57.6Giỏi
143NGUYỄN THÁI TRƯỜNG03/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A45.510.08.9Giỏi
144NGUYỄN THỊ MỸ TÂM31/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A410.010.010.0Giỏi
145PHAN GIA TUẤN26/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A47.510.09.4Giỏi
146PHAN TRẦN HUỲNH YẾN VY12/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.510.09.9Giỏi
147LÊ PHẠM TƯỜNG VY22/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A49.09.59.4Giỏi
148ĐOÀN TRẦN NHƯ Ý09/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A48.59.59.3Giỏi
149PHẠM NGỌC TRÂM ANH7/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A510.010.010.0Giỏi
150ĐẶNG BẢO CHẤN21/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A58.510.09.6Giỏi
151TRẦN THỊ KIM ĐĂNG29/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A58.010.09.5Giỏi
152NGUYỄN THANH KHẢI15/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A55.010.08.8Khá
153NGUYỄN VĨ KHANG27/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A56.010.09.0Giỏi
154LÊ THỊ NGUYÊN KHÁNH6/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.09.58.9Khá
155NGUYỄN TRỊNH ĐĂNG KHOA5/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A56.59.58.8Khá
156NGUYỄN CAO KIỆT18/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.59.08.6Khá
157LÊ TRÍ KIỆT19/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.09.58.9Khá
158TRẦN LÊ PHƯỚC HẬU9/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.08.58.1Khá
159NGÔ BẢO HIỆP24/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.510.09.4Giỏi
160VƯƠNG NGỌC LINH21/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.510.09.4Giỏi
161KHA HẢI LÝ7/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A510.09.59.6Giỏi
162LÊ SAO MAI7/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A58.510.09.6Giỏi
163NGUYỄN VĂN MINH16/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A5  0.0 
164NGUYỄN TRẦN NHẬT NAM30/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A56.59.58.8Giỏi
165NGUYỄN BẢO NGÂN03/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A59.510.09.9Giỏi
166PHAN XUÂN NGHI6/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A58.510.09.6Giỏi
167LÊ HỒNG NGỌC15/05/2003Điện dân dụng cơ sở8A59.010.09.8Giỏi
168NGUYỄN PHAN MINH NGỌC10/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A59.59.59.5Giỏi
169ĐẶNG LÊ NHƯ NGỌC7/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A58.510.09.6Giỏi
170PHẠM THIỆN NHÂN19/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A59.09.09.0Giỏi
171NGÔ HỒNG NHI25/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.09.58.9Giỏi
172TRẦN NGỌC NHI8/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.59.59.0Giỏi
173VÕ HUỲNH NHƯ13/2/2003Điện dân dụng cơ sở8A58.010.09.5Giỏi
174TĂNG THANH PHÁT10/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.510.09.4Giỏi
175TRỊNH HUỲNH PHƯỚC20/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A55.09.58.4Giỏi
176NGUYỄN PHÚC THANH PHƯƠNG9/1/2003Điện dân dụng cơ sở8A510.010.010.0Giỏi
177TRẦN VĂN QUÝ29/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A58.09.59.1Giỏi
178LÊ THỊ NHƯ QUỲNH03/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A59.010.09.8Giỏi
179ĐẶNG THANH SƠN18/5/2002Điện dân dụng cơ sở8A5  0.0 
180HUỲNH NGỌC SƯƠNG20/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A56.59.08.4Giỏi
181NGUYỄN QUỐC THÁI2/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A58.09.59.1Giỏi
182TRỊNH HỒNG THANH13/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A59.510.09.9Giỏi
183NGUYỄN THỊ NGỌC THUÝ21/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A58.08.08.0Giỏi
184TRẦN VĂN TIẾN16/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.59.59.0Giỏi
185PHAN THỊ BẢO TRÂN1/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A59.59.59.5Giỏi
186LÊ LÂM KHÁNH VY29/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A57.010.09.3Giỏi
187NGUYỄN HUỲNH THÚY VY2/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A59.510.09.9Giỏi
188NGUYỄN THỊ MỸ AN22/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A69.09.59.4Giỏi
189TÔN NHẬT ANH28/12/2002Điện dân dụng cơ sở8A68.59.08.9Giỏi
190LÊ QUANG DUY07/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A610.010.010.0Giỏi
191LÂM BẢO HUYỀN01/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.010.09.5Giỏi
192TỐNG NHỰT KHANG27/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.09.08.8Giỏi
193TRƯƠNG MINH KHOA20/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A67.09.58.9Giỏi
194NGUYỄN THỊ MỸ LINH10/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A67.010.09.3Giỏi
195LÊ HOÀNG THANH MAI14/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A67.59.59.0Giỏi
196VÕ KIỀU MY19/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A610.09.59.6Giỏi
197TRẦN KIM NGÂN04/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A610.09.59.6Giỏi
198LAM THỊ BÍCH NGỌC15/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A66.59.58.8Giỏi
199TRẦN NGUYỄN THANH NGUYÊN12/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A69.09.59.4Giỏi
200VÕ THỊ THU NGUYỆT9/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.59.59.3Giỏi
201LÊ THÀNH NHÂN15/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A69.010.09.8Giỏi
202DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI16/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.510.09.6Giỏi
203TRẦN NGỌC NHUNG07/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A69.510.09.9Giỏi
204NGUYỄN NGỌC TÂM NHƯ07/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A66.59.58.8Giỏi
205ĐỖ THỊ HOÀNG OANH08/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A65.57.06.6TB
206TRẦN LUYỆN THANH PHÚC03/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.010.09.5Giỏi
207LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG15/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.09.59.1Giỏi
208TẠ CHẤN QUANG08/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A67.09.58.9Giỏi
209HUỲNH THANH PHÚ QUÍ03/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.010.09.5Giỏi
210TRẦN TÔ KINH QUỐC01/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A64.010.08.5TB
211PHẠM THỊ NGỌC QUÝ17/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.010.09.5Giỏi
212NGUYỄN PHAN TRÚC QUỲNH28/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A67.59.59.0Giỏi
213TRƯƠNG PHÚ SANG09/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A67.09.08.5Giỏi
214TRƯƠNG HỒNG TÂM27/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A67.09.08.5Giỏi
215LÊ HÀ THANH28/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A69.510.09.9Giỏi
216NGUYỄN TRẦN THẮNG27/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A610.09.59.6Giỏi
217LÊ HỮU THIỆN28/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.510.09.6Giỏi
218NGUYỄN NGỌC SANG THU23/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A610.09.59.6Giỏi
219NGUYỄN MINH THƯ22/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A610.010.010.0Giỏi
220VÕ TRUNG TÍNH24/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.010.09.5Giỏi
221HUỲNH BẢO TOÀN22/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.510.09.6Giỏi
222NGUYỄN TRÍ TRUNG28/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A69.08.08.3Giỏi
223MAI PHƯƠNG UYÊN28/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A69.09.59.4Giỏi
224LÊ THÚY VY25/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A68.510.09.6Giỏi
225TRẦN TUẤN ANH20/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.59.59.5Giỏi
226PHẠM TUYẾT ANH18/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.59.09.1Giỏi
227VƯƠNG THỊ THÙY DUNG1/1/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.010.09.5Giỏi
228LÂM GIA HÀO1/1/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.010.09.8Giỏi
229NGUYỄN THỊ MỸ HOA20/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.59.08.9Giỏi
230ĐINH QUỐC HUY17/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A75.59.58.5Giỏi
231TRẦN NGUYỄN MINH KHA27/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.59.08.9Giỏi
232TRẦN ĐẶNG DUY KHÁNH29/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.59.59.3Giỏi
233ĐÀO VĂN LỘC08/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A76.510.09.1Giỏi
234NGUYỄN TẤN LỘC15/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.59.09.1Giỏi
235NGUYỄN CÁT LỢI04/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.010.09.5Giỏi
236NGUYỄN THỊ NGỌC MAI02/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.010.09.5Giỏi
237NGUYỄN ĐỨC MẠNH09/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A710.09.59.6Giỏi
238LÊ NGUYỄN KIM NGÂN21/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A710.010.010.0Giỏi
239NGUYỄN TRẦN TỊNH NGHI13/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.510.09.9Giỏi
240PHAN LÊ HÙNG NGHĨA29/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A77.09.58.9Giỏi
241LÊ PHƯƠNG HỒNG NGỌC23/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A76.09.58.6Khá
242BÙI TẠ LÊ NGUYÊN15/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A77.010.09.3Giỏi
243LÊ BẢO LINH NHI05/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A77.09.58.9Giỏi
244PHAN THỊ HUỲNH NHƯ11/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A76.07.06.8TB
245PHẠM MINH NHỰT04/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A77.010.09.3Giỏi
246TRẦN ANH PHÁT13/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A74.510.08.6TB
247TẠ HỒNG PHÚC07/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.510.09.6Giỏi
248LÝ NGỌC PHƯƠNG11/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.510.09.6Giỏi
249VÕ TRÚC PHƯƠNG13/10/2002Điện dân dụng cơ sở8A76.59.58.8Giỏi
250NGUYỄN ĐẠI QUANG11/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A77.510.09.4Giỏi
251NGUYỄN NGỌC QUÍ29/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A77.010.09.3Giỏi
252LÂM NHƯ QUỲNH11/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.510.09.6Giỏi
253NGUYỄN THỊ BÉ SÁU04/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.510.09.6Giỏi
254LÂM KIẾN TÂN27/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A710109.6Giỏi
255TRANG NGUYÊN THỐNG03/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.010.09.8Giỏi
256HỒ THÁI THUẬN23/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.59.59.5Giỏi
257CHUNG THỊ TRÚC THƯ2/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A78.010.09.5Giỏi
258NÔNG THỊ ANH THƯ09/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.510.09.9Giỏi
259ĐINH QUỐC TIẾN17/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A77.58.58.3Giỏi
260THIỀU VĨNH TIẾN1/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.59.59.5Giỏi
261NGUYỄN THẮNG TOÀN24/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.510.09.9Giỏi
262LÊ THỊ HUYỀN TRÂN3/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.010.09.8Giỏi
263NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM18/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A79.510.09.9Giỏi
264NGUYỄN LÝ THÚY VY27/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A75.510.08.9Khá
265VÕ TUẤN VŨ13/3/2002Điện dân dụng cơ sở8A77.010.09.3Giỏi
266NGUYỄN BẢO BẢO20/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A88.010.09.5Giỏi
267HÀ THỊ HỒNG DUNG24/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A810.010.010.0Giỏi
268LỮ NHẬT HÀO03/5/2005Điện dân dụng cơ sở8A89.09.59.4Giỏi
269LÊ QUANG HIỂN30/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.010.09.8Giỏi
270NGUYỄN MINH HIẾU18/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.09.59.4Giỏi
271TRẦN QUỐC HUY04/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A88.010.09.5Giỏi
272THÁI NGUYỄN BẢO KHANG11/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A88.58.08.1Khá
273PHẠM HỒNG KHÁNH4/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A86.510.09.1Giỏi
274LÊ THỊ TRÚC LIÊN11/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A88.010.09.5Giỏi
275NGUYỄN THỊ MINH LINH03/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A87.09.58.9Giỏi
276TRẦN THỊ KIM LOAN17/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A87.59.59.0Giỏi
277NGUYỄN HỒNG LONG25/7/2002Điện dân dụng cơ sở8A89.510.09.9Giỏi
278NGÔ THỊ THANH NGÂN16/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A810.09.59.6Giỏi
279NGÔ HẢI NGHI27/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.010.09.8Giỏi
280DƯƠNG THỊ BẢO NGỌC24/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.510.09.9Giỏi
281TRẦN NGUYỄN THÁI NGUYÊN1/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.09.59.4Giỏi
282LÊ HỒNG ĐỨC PHƯƠNG11/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.09.59.4Giỏi
283LÊ THỊ NGỌC QUỲNH20/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A88.510.09.6Giỏi
284TRỊNH MINH SANG29/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A87.010.09.3Giỏi
285TRƯƠNG TÙNG SƠN03/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A88.09.59.1Giỏi
286THÁI CÔNG TÂN4/06/2003Điện dân dụng cơ sở8A87.010.09.3Giỏi
287LÊ QUỐC THẮNG01/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A810.010.010.0Giỏi
288NGUYỄN TRUNG THIỆN16/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A810.010.010.0Giỏi
289LÊ THỊ KIM THƠ01/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.510.09.9Giỏi
290LÊ VÕ ANH THƯ29/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A810.010.010.0Giỏi
291HỒ THỊ MỸ TIÊN15/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A86.59.08.4Giỏi
292DƯƠNG MINH TIẾN06/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A810.09.59.6Giỏi
293THÁI TRUNG TÍNH19/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.010.09.8Giỏi
294NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂM25/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.010.09.8Giỏi
295NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN20/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A85.510.08.9Giỏi
296NGUYỄN NGỌC KIỀU TRINH16/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.510.09.9Giỏi
297HỒ THANH TRÚC28/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A88.59.08.9Giỏi
298LÊ KHẢI TRUNG25/12/2002Điện dân dụng cơ sở8A85.08.07.3Khá
299ĐỖ THỊ CẨM TÚ14/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.59.59.5Giỏi
300HỒ LÊ NHÃ VY23/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A89.010.09.8Giỏi
301PHẠM HỒNG KHẢ VY01/03/2003Điện dân dụng cơ sở8A87.510.09.4Giỏi
302ĐỖ TRẦN AN AN01/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A910.09.09.3Giỏi
303NGUYỄN BẢO KHIẾT ANH30/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A910.010.010.0Giỏi
304NGUYỄN THÁI BẢO30/'01/2003Điện dân dụng cơ sở8A910.010.010.0Giỏi
305NGUYỄN BẢO CHUẨN19/02/2002Điện dân dụng cơ sở8A99.07.07.5Giỏi
306ĐỖ QUANG DUY13/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A97.59.59.0Giỏi
307NGUYỄN HOÀI DƯ03/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A99.510.09.9Giỏi
308NGUYỄN THÀNH ĐÔ24/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A98.510.09.6Giỏi
309CAO MINH ĐỨC5/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A98.510.09.6Giỏi
310ĐỖ THỊ NGỌC HÀ22/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A97.010.09.3Giỏi
311NGUYỄN THỊ MỸ HÂN12/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A910.09.59.6Giỏi
312MAI THÚC HÀO21/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A99.510.09.9Giỏi
313TẠ THỊ ÁNH HOA05/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A99.59.09.1Giỏi
314LÂM MỸ HOÀNG08/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A99.010.09.8Giỏi
315THÔI MINH HUÂN3/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A98.510.09.6Giỏi
316TRẦN THỊ MINH HUỆ06/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A9VắngVắngVắngVắng
317NGUYỄN ĐỖ KHẢI28/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A95.510.08.9Khá
318TRẦN TUẤN KIỆT04/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A99.010.09.8Giỏi
319LƯU THANH LỘC08/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A97.59.59.0Giỏi
320HỒ THANH NGÂN13/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A97.06.06.3TB
321VƯƠNG THANH NGHỊ09/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A99.59.59.5Giỏi
322TRƯƠNG HỮU NHÂN03/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A95.09.08.0Khá
323HUỲNH THỊ THẢO12/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A97.58.07.9Khá
324ĐẶNG BẢO THỊNH24/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A96.09.08.3Khá
325LÊ MINH THƯ20/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A910.010.010.0Giỏi
326CAO VƯƠNG TIẾN05/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A99.59.09.1Giỏi
327LÊ GIA TÍN18/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A96.57.06.9TB
328NGUYỄN VĂN MINH TOÀN25/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A910.010.010.0Giỏi
329NGUYỄN NGỌC KHÁNH TRÂM26/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A98.59.59.3Giỏi
330NGUYỄN THANH TRÚC02/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A98.59.59.3Giỏi
331NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG29/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A99.010.09.8Giỏi
332HỒ CẨM TÚ31/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A99.510.09.9Giỏi
333NGUYỄN TRUNG TUẤN28/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A97.09.58.9Khá
334LÊ THỊ KIM TUYỀN18/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A910.08.08.5Giỏi
335NGÔ MỸ UYÊN28/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A910.09.59.6Giỏi
336NGUYỄN THỊ THẢO VI16/02/2003Điện dân dụng cơ sở8A96.510.09.1Giỏi
337PHAN THỤY NHÃ VY22/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A98.510.09.6Giỏi
338ĐỖ MỸ YẾN08/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A910.010.010.0Giỏi
339NGUYỄN THIỆN ANH03/7/2003Điện dân dụng cơ sở8A1010.09.09.3Giỏi
340NGUYỄN CAO THÙY ANH1/1/2003Điện dân dụng cơ sở8A1010.010.010.0Giỏi
341TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH07/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.510.09.9Giỏi
342HUỲNH MINH CHUYỂN03/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.510.09.9Giỏi
343NGUYỄN THỊ THY CÚC15/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.510.09.9Giỏi
344ĐỖ QUỐC CƯỜNG01/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A1010.010.010.0Giỏi
345HỒ THANH DUY25/8/2002Điện dân dụng cơ sở8A109.59.09.1Giỏi
346HUỲNH TIẾN ĐẠT10/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A108.010.09.5Giỏi
347TRỊNH KHOA ĐIỀM06/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.510.09.9Giỏi
348TRẦN HOÀNG KHANH09/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.510.09.9Giỏi
349LÊ THÁI KHÁNH21/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A107.07.07.0Khá
350TRƯƠNG NHẬT HÀO01/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A108.09.08.8Khá
351KHƯƠNG KHÁNH BẢO HUY1/1/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.510.09.9Giỏi
352PHAN THỊ TUYẾT MINH29/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A1010.09.59.6Giỏi
353NGUYỄN THỊ KIM NGÂN04/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.09.59.4Giỏi
354LUYỆN THỊ THẢO NGUYÊN15/07/2003Điện dân dụng cơ sở8A108.59.59.3Giỏi
355LÊ XUÂN NHI10/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A107.08.07.8Khá
356CHÂU THÀNH PHÁT01/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.010.09.8Giỏi
357DƯƠNG HOÀNG PHÚC02/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A107.09.58.9Khá
358NGÔ BẢO THÀNH02/9/2003Điện dân dụng cơ sở8A1010.010.010.0Giỏi
359PHẠM BẢO THIỆN15/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A108.510.09.6Giỏi
360ĐOÀN VÕ NHẬT THƯ06/3/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.510.09.9Giỏi
361TRƯƠNG MỸ TIÊN06/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A106.59.08.4Giỏi
362VÕ MINH TIẾN24/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A108.510.09.6Giỏi
363TRẦN THỊ BẢO TRÂN28/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.09.09.0Giỏi
364HUỲNH LÊ TUYẾT TRINH14/8/2003Điện dân dụng cơ sở8A108.09.08.8Khá
365HUỲNH KIẾT TƯỜNG16/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.510.09.9Giỏi
366NGUYỄN HUỲNH UYÊN10/12/2003Điện dân dụng cơ sở8A108.010.09.5Giỏi
367NGUYỄN QUANG VINH25/10/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.510.09.9Giỏi
368NGUYỄN NGỌC HÀ VY08/4/2003Điện dân dụng cơ sở8A106.510.09.1Giỏi
369TRỊNH THỊ THẢO VY18/11/2003Điện dân dụng cơ sở8A107.59.59.0Giỏi
370LÊ THỊ BẢO XUÂN11/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A108.010.09.5Giỏi
371NGUYỄN NHƯ Ý09/6/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.09.59.4Giỏi
372NGUYỄN THANH YÊN01/5/2003Điện dân dụng cơ sở8A105.010.08.8Giỏi
373NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN27/01/2003Điện dân dụng cơ sở8A109.59.59.5Giỏi
         
   Long Thạnh, ngày 27 tháng 11 năm 2017
   KT. HIỆU TRƯỞNG
   P. HIỆU TRƯỞNG
    
    
   Đỗ Hoàng Sơn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 295
Năm 2019 : 7.596