Saturday, 20/07/2019 - 18:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

PHÂN CÔNG VỆ SINH TRONG PHÒNG THI HKII NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TÂN CHÂUCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LONG THẠNHĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
PHÂN CÔNG VỆ SINH PHÒNG THI HKII (2017-2018)
 * Khối 9: (Từ ngày 23/4/2018 đến 28/4/2018) - (BUỔI SÁNG) 
                               
NgàyBuổiMônT. gianGiờ mởGiờ phátTính giờGiờ thu bài
Làm bàiĐềĐềLàm bài
Thứ haiSángNgữ Văn120 phút7g15phút7g25phút7g30phút9g30phút
23/4/2018GDCD45 phút9g55phút10g00phút10g05phút10g50phút
Thí sinh có số TT từ 1 đến 5 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ baSángTiếng Anh60 phút7g15phút7g25phút7g30phút8g30phút
24/4/2018Địa lý45 phút8g55phút9g00phút9g05phút9g50phút
Thí sinh có số TT từ 6 đến 10 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi
Thứ nămSángToán120 phút7g15phút7g25phút7g30phút9g30phút
26/4/2018Công nghệ45 phút9g55phút10g00phút10g05phút10g50phút
Thí sinh có số TT từ 11 đến 15 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ sáuSángLịch sử45 phút7g15phút7g25phút7g30phút8g15phút
27/4/2018Vật Lý45 phút8g40phút8g45phút8g50phút9g35phút
Thí sinh có số TT từ 16 đến 20 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ bảySáng    Sinh học45 phút7g15phút7g25phút7g30phút8g15phút
28/4/2018Hóa học45 phút8g40phút8g45phút8g50phút9g35phút
Thí sinh có số TT từ 21 đến 25 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
        
 * Khối 7 (Từ ngày 09/5/2018 đến 15/5/2018) - (BUỔI SÁNG)
        
NgàyBuổiMônT. gianGiờ mởGiờ phátTính giờGiờ thu bài
Làm bàiĐềĐềLàm bài
Thứ tưSángNgữ văn90 phút7g15phút7g25phút7g30phút9g00phút
9/5/2018GDCD45 phút9g25 phút9g30 phút9g35 phút10g20phút
Thí sinh có số TT từ 1 đến 5 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ nămSángToán90 phút7g15phút7g25phút7g30phút9g00phút
10/5/2018Công nghệ45 phút9g25 phút9g30 phút9g35 phút10g20phút
Thí sinh có số TT từ 6 đến 10 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ bảySángLịch Sử45 phút7g15phút7g25phút7g30phút8g15phút
12/5/2018Địa lý45 phút8g40 phút8g45 phút8g50 phút9g35phút
SángKHXH (MHTHM)90 phút7g15phút7g25phút7g30phút9g00phút
Thí sinh có số TT từ 11 đến 15 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ haiSángVật lý45 phút7g15phút7g25phút7g30phút8g15phút
14/5/2018Sinh học45 phút8g40 phút8g45 phút8g50 phút9g35phút
SángKHTN90 phút7g15phút7g25phút7g30phút9g00phút
(MHTHM)
Thí sinh có số TT từ 16 đến 20 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ baSángTiếng Anh45 phút7g15phút7g25phút7g30phút8g15phút
15/5/2018Tin học45 phút8g40 phút8g45 phút8g50 phút9g35phút
Thí sinh có số TT từ 21 đến 25 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Riêng các số TT còn lại từ 26 đến 30 ở lại tổng vệ sinh phòng thi, hành lang cuối giờ thi.
        
        
        
* Hai khối 6 thi từ: 09/5/2018 đến 15/5/2018- (BUỔI CHIỀU)
        
NgàyBuổiMônT. gianGiờ mởGiờ phátTính giờGiờ thu bài
Làm bàiĐềĐềLàm bài
Thứ tưChiềuNgữ văn90 phút13g15phút13g25phút13g30phút15g00phút
9/5/2018GDCD45 phút15g25 phút15g30 phút15g35 phút16g20phút
Thí sinh có số TT từ 1 đến 5 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ nămChiềuToán90 phút13g15phút13g25phút13g30phút15g00phút
10/5/2018Công nghệ45 phút15g25phút15g30 phút15g35 phút16g20phút
Thí sinh có số TT từ 6 đến 10 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ bảyChiềuLịch Sử45 phút13g15phút13g25phút13g30phút14g15phút
12/5/2018Địa lý45 phút14g40 phút14g45 phút14g50 phút15g35phút
Thí sinh có số TT từ 11 đến 15 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ haiChiềuVật Lý45 phút13g15phút13g25phút13g30phút14g15phút
14/5/2018Sinh học45 phút14g40 phút14g45 phút14g50 phút15g35phút
Thí sinh có số TT từ 16 đến 20 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ baChiềuTiếng Anh45 phút13g15phút13g25phút13g30phút14g15phút
15/5/2018Tin học45 phút14g40 phút14g45 phút14g50 phút15g35phút
Thí sinh có số TT từ 21 đến 25 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Riêng các số TT còn lại từ 26 đến 30 ở lại tổng vệ sinh phòng thi, hành lang cuối giờ thi.
* Khối 8 (Từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018) - (BUỔI CHIỀU)
        
NgàyBuổiMônT. gianGiờ mởGiờ phátTính giờGiờ thu bài
Làm bàiĐềĐềLàm bài
Thứ tưChiềuNgữ văn90 phút13g15phút13g25phút13g30phút15g00phút
9/5/2018GDCD45 phút15g25 phút15g30 phút15g35 phút16g20phút
Thí sinh có số TT từ 1 đến 5 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ nămChiềuToán90 phút13g15phút13g25phút13g30phút15g00phút
10/5/2018Công nghệ45 phút15g25 phút15g30 phút15g35 phút16g20phút
Thí sinh có số TT từ 6 đến 10 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ bảyChiềuLịch Sử45 phút13g15phút13g25phút13g30phút14g15phút
12/5/2018Địa lý45 phút14g40 phút14g45 phút14g50 phút15g35phút
ChiềuKHXH90 phút13g15phút13g25phút13g30phút15g00phút
(MHTHM)
Thí sinh có số TT từ 11 đến 15 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ haiChiềuVật Lý45 phút13g15phút13g25phút13g30phút14g15phút
14/5/2018Sinh học45 phút14g40 phút14g45 phút14g50 phút15g35phút
ChiềuKHTN90 phút13g15phút13g25phút13g30phút15g00phút
(MHTHM)
Thí sinh có số TT từ 16 đến 20 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Thứ baChiềuTiếng Anh45 phút 13g15phút13g25phút13g30phút14g15phút
15/5/2018Hóa học45 phút14g40 phút14g45 phút14g50 phút15g35phút
Tiếng Anh45 phút13g15phút13g25phút13g30phút14g15phút
Tin học (MHTHM)45 phút14g40 phút14g45 phút14g50 phút15g35phút
Thí sinh có số TT từ 21 đến 25 vệ sinh phòng thi và hành lang trước 10 phút đầu giờ thi.
Riêng các số TT còn lại từ 26 đến 30 ở lại tổng vệ sinh phòng thi, hành lang cuối giờ thi.
        
* Lưu ý: Các môn “Mỹ thuật, Thể dục (HĐGD); Kỹ năng sống”: tổ chức kiểm tra từ ngày 23/4/2018 đến ngày 08/5/2018 theo thời khóa biểu trên lớp.
   Long Thạnh, ngày 27 tháng 03 năm 2018
   KT. HIỆU TRƯỞNG
   P.HIỆU TRƯỞNG
        
        
        
   Đỗ Hoàng Sơn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 295
Năm 2019 : 7.596