Thursday, 22/08/2019 - 01:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH AN GIANG 2018-2019

THỰC HIỆN 

Số: 339 /SGDĐT-CTTT

V/v triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VII năm 2018. An Giang, ngày  07  tháng  3   năm  2018

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc.

 

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-BTCCT ngày 30/01/2018 của Ban Tổ chức vể việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VII năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BTCCT ngày 30/01/2018 của Ban Tổ chức vể việc Ban hành thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VII năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-BTCCT ngày 30/01/2018 của Ban Tổ chức vể việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VII năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo một số vấn đề liên quan đến việc phát động cuộc thi, như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, thể lệ của Cuộc thi đến từng học sinh tại đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú (phát tờ bướm, phát thanh học đường, sinh hoạt dưới cờ, ngày hội …) nhằm đạt mục đích phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai cho các em.

2. Phân công giáo viên phụ trách, tư vấn, hướng dẫn học sinh tìm hiểu và tham gia cuộc thi thật sự chất lượng, hiệu quả.

3. Thực hiện thông tin, báo cáo từng giai đoạn triển khai cuộc thi (mẫu đính kèm) theo thời gian quy định:

+ Giai đoạn 1 (Từ ngày ra thông báo đến tháng 5/2018): tình hình triển khai, bước đầu hình thành ý tưởng cho học sinh về sản phẩm dự thi, gửi trước ngày 25/5/2018.

+ Giai đoạn 2 (Từ tháng 6/2018 đến tháng 8/2018): giai đoạn thiết kế sản phẩm dự thi, gửi trước ngày 25/8/2018.

+ Giai đoạn 3 (Từ tháng 9/2018 đến tháng 10/2018): hoàn thiện sản phẩm dự thi, gửi trước ngày 31/10/2018.

Báo cáo từng giai đoạn gửi email về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Chính trị, tư tưởng) ĐT: 0296 3958979, email: vucttt@angiang.edu.vn. Để tổng hợp báo cáo Ban tổ chức Cuộc thi.

* Địa chỉ gửi sản phẩm dự thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang.

Số 154A10 Hàm Nghi, phường Bình Khánh, Tp Long Xuyên, An Giang.

Emai: lhhangiang@yahoo.com.vn; Điện thoại 0296 3859007;

DĐ: 0944 737705 – 01252 577 778

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.   

                                                                                               KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                    PHÓ GIÁM         

                                                                                                                                                                                             Lý Thanh Tú                                                      

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 14
Tháng 08 : 617
Năm 2019 : 8.394