Monday, 17/06/2019 - 06:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

THÔNG BÁO Phương án tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2018 - 2019

 

A. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

Tuyển đủ chỉ tiêu học sinh theo tỷ lệ tuyển sinh đầu cấp được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt hàng năm.

Thực hiện phân luồng đào tạo học sinh sau khi học hết chương trình THCS theo Đề án số 01/ĐA-GDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở giai đoạn 2016-2020 (được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015).

Đảm bảo công bằng giáo dục, mọi học sinh đều có quyền đăng ký dự tuyển vào bất cứ trường nào trong tỉnh An Giang. Góp phần xây dựng mạng lưới trường học cân đối, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh khó khăn được đến trường.

Các trường chuyên biệt: Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa và Trường PT Dân tộc Nội trú THPT; Trường Năng khiếu Thể thao An Giang có kế hoạch tuyển sinh riêng.

B. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 căn cứ theo Quyết định của Sở GDĐT về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018-2019 cho các trường THPT, THCS-THPT trên địa bàn tỉnh An Giang (sau khi được UBND tỉnh phê duyệt).

C. PHƯƠNG THỨC TUYN SINH

I. Tuyển sinh vào lp 6 trung học s

Sở GDĐT phân cấp cho các phòng GDĐT tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển vào lớp 6 các trường THCS trên địa bàn huyện, thị, thành phố, phòng GDĐT lập kế hoạch trình UBND huyện, thị, thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

II. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập

1. Số lượng tuyển sinh

- Tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 là 73-27, điều chỉnh số tuyển vào trường THPT giảm 3% so năm học trước (76-24) và mỗi năm học sau sẽ điều chỉnh giảm 3% để đến năm 2020 tỷ lệ phân luồng sau THCS là 70-30 thực hiện theo đúng Đề án 01/ĐA-GDĐT được phê duyệt.

- Tuyển sinh vào các trường THPT công lập và ngoài công lập (gọi chung là trường THPT) 73% học sinh tốt nghiệp THCS.

- Tuyển sinh vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên, TTGDNN-GDTX, trường trung cấp nghề: 27% số học sinh TN. THCS.

2. Phương thức tuyển sinh

a) Tổ chức thi tuyển

- Tất cả các trường công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 bằng phương thức thi tuyển theo địa bàn nơi có đặt trường THPT, THCS&THPT.

- Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, Trường PTDTNT THPT tổ chức thi tuyển cùng thời điểm với các trường công lập trên địa bàn.

- Môn thi:

Thi tuyển vào trường THPT công lập: Học sinh làm 3 bài thi viết (Môn Ngữ văn, Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn thứ ba sẽ được công bố trước khi kết thúc chương trình 15 ngày, có thời gian làm bài 60 phút). Môn Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1.

Thi tuyển vào trường THPT chuyên: Học sinh làm 4 bài thi viết: Môn Ngữ văn, môn Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn tiếng Anh thời gian 60 phút; môn chuyên thời gian 120 phút đối với môn Hóa học và Ngoại ngữ, 150 phút đối với các môn khác (riêng môn chuyên Tin học làm bài thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính). Các môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.

- Thời gian thi tuyển:  Dự kiến ngày 02 03/6/2018.

b) Xét tuyển

Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh An Giang tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển theo Công văn số 1054/UBND-KGVX ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang, công tác xét tuyển được thực hiện trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh.

c) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 có điểm mới so với năm học trước: Sở GDĐT sẽ thống kê số nguyện vọng đăng ký bước 1 vào các trường THPT và công bố trên Website của Sở GDĐT để học sinh, phụ huynh học sinh tham khảo trước khi quyết định đăng ký nguyện vọng chính thức (bước 2) cho phù hợp.

III. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THCS&THPT ngoài công lập và hệ giáo dục thường xuyên

Các trường ngoài công lập, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị, trường trung cấp nghề xét tuyển theo quy định.

Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT, THCS&THPT công lập có thể đăng ký xét tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT, THCS&THPT ngoài công lập, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị, trường trung cấp nghề.

Sở thông báo đến các phòng GDĐT, đơn vị trường học, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN - GDTX, trường trung cấp nghề, Trường Năng khiếu thể thao tỉnh An Giang phương án tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2018 - 2019.

Yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trường học, các trung tâm, trường trung cấp nghề triển khai đến toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh nắm được phương án tuyển sinh này. Sở sẽ gửi kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 đến các đơn vị (dự kiến trong tháng 01 năm 2017) sau khi được UBND tỉnh phê duyệt ./.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 20
Tháng 06 : 400
Năm 2019 : 6.986