Monday, 17/06/2019 - 05:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

DỰ THẢO LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

DỰ THẢO LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

DỰ THẢO LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THCS LONG THẠNH NĂM HỌC 2017-2018

* Khối 9: (Từ ngày 23/4/2018 đến 28/4/2018) - (BUỔI SÁNG)

                       

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

Giờ thu bài

Thứ hai

23/4/2018

Sáng

Ngữ Văn

GDCD

120 phút

45 phút

7g15phút

9g55phút

7g25phút

10g00phút

7g30phút

10g05phút

9g30phút

10g50phút

Thứ ba

24/4/2018

Sáng

Tiếng Anh

Địa lý

60 phút

45 phút

7g15phút

8g55phút

7g25phút

9g00phút

7g30phút

9g05phút

8g30phút

9g50phút

Thứ năm

26/4/2018

Sáng

Toán

Công nghệ

120 phút

45 phút

7g15phút

9g55phút

7g25phút

10g00phút

7g30phút

10g05phút

9g30phút

10g50phút

Thứ sáu

27/4/2018

Sáng

Lịch sử

Vật Lý

45 phút

45 phút

7g15phút

8g40phút

7g25phút

8g45phút

7g30phút

8g50phút

8g15phút

9g35phút

Thứ bảy

28/4/2018

Sáng

    Sinh học

Hóa học

45 phút

45 phút

7g15phút

8g40phút

7g25phút

8g45phút

7g30phút

8g50phút

8g15phút

9g35phút

   

 

 * Khối 7 (Từ ngày 09/5/2018 đến 15/5/2018) - (BUỔI SÁNG)

 

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

Giờ thu bài

Thứ tư

09/5/2018

Sáng

Ngữ văn

GDCD

90 phút

45 phút

7g15phút

9g25 phút

7g25phút

9g30 phút

7g30phút

9g35 phút

9g00phút

10g20phút

Thứ năm

10/5/2018

Sáng

Toán

Công nghệ

90 phút

45 phút

7g15phút

9g25 phút

7g25phút

9g30 phút

7g30phút

9g35 phút

9g00phút

10g20phút

Thứ bảy

12/5/2018

Sáng

Lịch Sử

Địa lý

45 phút

45 phút

7g15phút

8g40 phút

7g25phút

8g45 phút

7g30phút

8g50 phút

8g15phút

9g35phút

Sáng

KHXH (MHTHM)

90 phút

7g15phút

7g25phút

7g30phút

9g00phút

Thứ hai

14/5/2018

Sáng

Vật lý

Sinh học

45 phút

45 phút

7g15phút

8g40 phút

7g25phút

8g45 phút

7g30phút

8g50 phút

8g15phút

9g35phút

Sáng

KHTN

(MHTHM)

90 phút

7g15phút

7g25phút

7g30phút

9g00phút

Thứ ba

15/5/2018

Sáng

Tiếng Anh

Tin học

45 phút

45 phút

7g15phút

8g40 phút

7g25phút

8g45 phút

7g30phút

8g50 phút

8g15phút

9g35phút

 

 

* Hai khối 6 thi từ: 09/5/2018 đến 15/5/2018- (BUỔI CHIỀU)

 

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

 

Giờ thu bài

Thứ tư

09/5/2018

Chiều

Ngữ văn

GDCD

90 phút

45 phút

13g15phút

15g25 phút

13g25phút

15g30 phút

13g30phút

15g35 phút

15g00phút

16g20phút

Thứ năm

10/5/2018

Chiều

Toán

Công nghệ

90 phút

45 phút

13g15phút

15g25phút

13g25phút

15g30 phút

13g30phút

15g35 phút

15g00phút

16g20phút

Thứ bảy

12/5/2018

Chiều

Lịch Sử

Địa lý

45 phút

45 phút

13g15phút

14g40 phút

13g25phút

14g45 phút

13g30phút

14g50 phút

14g15phút

15g35phút

Thứ hai

14/5/2018

Chiều

Vật Lý

Sinh học

45 phút

45 phút

13g15phút

14g40 phút

13g25phút

14g45 phút

13g30phút

14g50 phút

14g15phút

15g35phút

Thứ ba

15/5/2018

Chiều

Tiếng Anh

Tin học

45 phút

45 phút

13g15phút

14g40 phút

13g25phút

14g45 phút

13g30phút

14g50 phút

14g15phút

15g35phút

 

* Khối 8 (Từ ngày 07/5/2018 đến 12/5/2018) - (BUỔI CHIỀU)

 

Ngày

Buổi

Môn

T. gian

Làm bài

Giờ mở

Đề

Giờ phát

Đề

Tính giờ

Làm bài

 

Giờ thu bài

Thứ tư

09/5/2018

Chiều

Ngữ văn

GDCD

90 phút

45 phút

13g15phút

15g25 phút

13g25phút

15g30 phút

13g30phút

15g35 phút

15g00phút

16g20phút

Thứ năm

10/5/2018

Chiều

Toán

Công nghệ

90 phút

45 phút

13g15phút

15g25 phút

13g25phút

15g30 phút

13g30phút

15g35 phút

15g00phút

16g20phút

Thứ bảy

12/5/2018

Chiều

Lịch Sử

Địa lý

45 phút

45 phút

13g15phút

14g40 phút

13g25phút

14g45 phút

13g30phút

14g50 phút

14g15phút

15g35phút

Chiều

KHXH

(MHTHM)

90 phút

13g15phút

13g25phút

13g30phút

15g00phút

Thứ hai

14/5/2018

Chiều

Vật Lý

Sinh học

45 phút

45 phút

13g15phút

14g40 phút

13g25phút

14g45 phút

13g30phút

14g50 phút

14g15phút

15g35phút

Chiều

KHTN

(MHTHM)

90 phút

13g15phút

13g25phút

13g30phút

15g00phút

Thứ ba

15/5/2018

Chiều

Tiếng Anh

Hóa học

45 phút

45 phút

 13g15phút

14g40 phút

13g25phút

14g45 phút

13g30phút

14g50 phút

14g15phút

15g35phút

Tiếng Anh

Tin học (MHTHM)

45 phút

45 phút

13g15phút

14g40 phút

13g25phút

14g45 phút

13g30phút

14g50 phút

14g15phút

15g35phút

 

* Lưu ý: Các môn “Mỹ thuật, Thể dục (HĐGD); Kỹ năng sống”: tổ chức kiểm tra từ ngày 23/4/2018 đến ngày 08/5/2018 theo thời khóa biểu trên lớp.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 20
Tháng 06 : 400
Năm 2019 : 6.986