Sunday, 21/04/2019 - 09:07|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THẠNH

HỘI THI THƯ PHÁP VIỆT

SÁNG NGÀY 18/11/2018 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI THƯ PHÁP VIỆT NĂM 2018 TIẾN HÀNH TỔ CHỨC CUỘC THI LÚC 7 GIỜ 30 TẠI SÂN DÌNH TRƯỜNG THCS LONG THẠNH.

SỐ LƯỢNG THI SINH DỰ THI 80 ĐỒ NHÍ TỪ KHỐI 6, 7, ,8 ,9  CỦA TRƯỜNG THCS LONG THẠNH

ĐẾN DỰ HỘI THI CÓ BGH TRƯỜNG

NGUYỄN THANH TÂM - HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN

ĐỖ HOÀNG SƠN - P. HIỆU TRƯỞNG - P. TRƯỞNG BAN

LÝ THỊ MỸ TRINH - P. HIỆU TRƯỞNG - PHÓ BAN

CÔ ĐẶNG THỊ BÍCH HÒA - CT CĐ CƠ SỞ.

ÔNG CÙ QUANG TRIỆU - TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN CMHS.

CÙNG TRÊN DƯỚI 1000. KHẢN GIẢ ĐẾN CỔ VŨ VÀ XEM 


Tác giả: ĐỖ HOÀNG SƠN